Gå till 
startsida Gå till 
startsida

Länkar

AMC Bleckhornen kan man följa på:

Bleckhornsacademien och Bleckhornens vänner hittar man här.

 

30 april, Stadsparken Kl12, Mösspåtagningen Kl:17,20
1 Maj, Rektorsuppvaktningen Kl11
Vårkoncert, Tegnérsplatsen Kl13

Bleckhornen är en av Akademiska föreningen erkänd studentförening