Gå till 
startsida Gå till 
startsida

Länkar

AMC Bleckhornen kan man följa på:

Bleckhornsacademien och Bleckhornens vänner hittar man här.

 

21 april, OrkestralKarneval
Stortorget 14:15 tillsammans med AK!
30 april, Stadsparken, Mösspåtagningen
1 Maj, Vårkoncert, Tegnérsplatsen

Bleckhornen är en av Akademiska föreningen erkänd studentförening