Gå till 
startsida Gå till 
startsida

30 april, Stadsparken Kl12, Mösspåtagningen Kl:17,20
1 Maj, Rektorsuppvaktningen Kl11
Vårkoncert, Tegnérsplatsen Kl13

Bleckhornen är en av Akademiska föreningen erkänd studentförening