Gå till 
startsida Gå till 
startsida

Foto: Rasmus Kjellén 

Academimusiccorpset Bleckhornen 60 år! 
Mer lundensiskt Fjång än någonsin!

30 april, Stadsparken Kl12, Mösspåtagningen Kl:17,20
1 Maj, Rektorsuppvaktningen Kl11
Vårkoncert, Tegnérsplatsen Kl13

Bleckhornen är en av Akademiska föreningen erkänd studentförening