Gå till 
startsida Gå till 
startsida

Foto: Rasmus Kjellén 

Academimusiccorpset Bleckhornen 60 år! 
Mer lundensiskt Fjång än någonsin!

21 april, OrkestralKarneval
Stortorget 14:15 tillsammans med AK!
30 april, Stadsparken, Mösspåtagningen
1 Maj, Vårkoncert, Tegnérsplatsen

Bleckhornen är en av Akademiska föreningen erkänd studentförening