Gå till 
startsida Gå till 
startsida

Foto: Rasmus Kjellén 

Academimusiccorpset Bleckhornen 60 år! 
Mer lundensiskt Fjång än någonsin!

Första spadtaget - Spårväg Lund
12:00 vid IKDC på LTH

Bleckhornen är en av Akademiska föreningen erkänd studentförening