Gå till 
startsida Gå till 
startsida

Foto: Rasmus Kjellén 

Academimusiccorpset Bleckhornen 60 år! 
Mer lundensiskt Fjång än någonsin!

Hälsningsgille 27/1, kl13:00
AF-borgen, Lund

Bleckhornen är en av Akademiska föreningen erkänd studentförening